Адвокатски услуги

Корпоративно право

Пълен спектър от правни услуги, по отношение на учредяване на компания, пререгистрация и администрация.
Read More

Търговски договори и сделки

Адвокатско дружество Лазарков и партньори осигурява правната рамка за бизнес дейностите на своите клиенти. Имаме богат опит в изготвянето и…
Read More

Чуждестранни инвестиции

Всестранно правно обслужване, свързано с правене на бизнес в България – от предварителното проучване до изпълнението на проекта.
Read More

Търговска собственост, недвижими имоти и строителство

Лазарков и партньори осигуряват пълна гама от услуги на местни и чуждестранни клиенти. Работим в сътрудничество с две агенции за…
Read More

Телекомуникации, медии, развлечения

Правна помощ по всички аспекти, свързани с медийни и телекомуникационни проекти.
Read More

Банково дело и финанси

В областта на банкирането и финансите Лазарков и партньори предоставят богат набор от специфични услуги.
Read More

Застрахователно право

Лазарков и партньори предоставят правни услуги по различни аспекти на застрахователната дейност.
Read More

Данъци

Разрешаване на различни проблеми, свързани с данъчния статут и данъчни задължения на своите клиенти.
Read More

Интелектуална собственост

Ние предлагаме много широка гама от правни услуги в областта на защита на интелектуалната собственост.
Read More

Конкурентно право

Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията, уведомления за сливания и придобивания и други въпроси в областта на конкуренцията, свързани…
Read More

Административно право и обществени поръчки

Правна помощ в областта на административното право и обществените поръчки.
Read More

Несъстоятелност

Ние консултираме кредитори и несъстоятелни предприятия по всички аспекти на производството по несъстоятелност.
Read More

Съдебни спорове и арбитраж

Имаме богат опит в представителство на клиенти пред всички съдебни инстанции, по всякакви съдебни спорове, включително и арбитраж.
Read More