Съдебни спорове и арбитраж

wooden judge's gavel

Описание

Лазарков и Попов имат богат опит в представителство на клиенти пред всички съдебни инстанции, по всякакви съдебни спорове, включително и арбитраж.

Нашето адвокатско дружество осигурява представителство по съдебни спорове и арбитраж във всички области, включително: търговски спорове, имуществени спорове (реституционни претенции), корпоративни спорове, интелектуална собственост, конкурентни спорове, административни производства, трудови спорове, банкрут, данъчни спорове, събиране на вземания, признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения.

Контакт с Лазарков и Попов