Административно право и обществени поръчки

people on a public square made as a calendar

Административно право

Лазарков и Попов предоставят правна помощ в областта на административното право и обществените поръчки, като например:

  • Помощ в решаването на административни проблеми (заявления и жалби пред различни административни органи).
  • Процедури по лицензиране.
  • Административни и съдебни жалби срещу индивидуални административни актове, наказателни постановления и др.

 

Обществени поръчки

Законът за обществените поръчки се отнася за държавни органи и фирми, ангажирани в определени дейности на бизнеса (вода, електричество, газ, обществения транспорт, телекомуникации и др.).

Нашите услуги в тази област включват:

  • Изготвяне на всички необходими документи за организацията на процедурите по възлагане на обществени поръчки.
  • Консултации по отношение на участието в процедурите за обществени поръчки и събиране / изготвяне на необходимата документация.
  • Изготвяне на публични търгове за възлагане на обществени поръчки и договори.
  • Съдебни спорове относно обществените поръчки.

Контакт с Лазарков и Попов