Конкурентно право

chess pieces made as people

Нашите правни услуги в тази сфера на дейност включват:

  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията.
  • Уведомления за сливания и придобивания.
  • Съответствие с нормативните изисквания на стратегически алианси.
  • Други въпроси в областта на конкуренцията, свързани с бизнес дейностите на клиента.

Контакт с Лазарков и партньори