Наказателно право

Лазарков и Попов – услуги, свързани с наказателно право

• Наказателни дела - общ характер - НОХД

• Наказателни дела - частен характер - НЧХД

• Частни наказателни дела - ЧНД

• Наказателни дела - административен характер - НАХД

• Обжалване на наказателно постановление