Застрахователно право

insurance agents comment on an insurance policy

Описание

Лазарков и партньори предоставят правни услуги по различни аспекти на застрахователната дейност:

  • Първоначална информация за застрахователния пазар, правни анализи и консултации.
  • Регистрация и лицензиране на застрахователни дружества, клонове, застрахователни брокери.
  • Изготвяне на застрахователни договори и общи условия.
  • Представителство пред регулаторните органи.
  • Ликвидация.

Контакт с Лазарков и партньори