Несъстоятелност

bankruptcy lawyer written on the game scrabble

Описание на правните услуги за несъстоятелност

Лазарков и партньори консултират кредитори и несъстоятелни предприятия по всички аспекти на производството по несъстоятелност, включително:

  • Съдействие за предотвратяване на фалит.
  • Подаване на молба за неплатежоспособност и несъстоятелност / банкрут спорове.
  • Изготвяне на споразумения с кредиторите.
  • Планове за възстановяване и разсрочване на плащанията.
  • Представителство на кредитори в производства по несъстоятелност и сигурност на вземанията.
  • Събиране на дълг и дълг в замяна на капитал.

Контакт с Лазарков и партньори