Търговска собственост, недвижими имоти и строителство

mock-up of a house on the legal counseling table

Описание:

През последните години, станахме свидетели на бърз растреж на чужденстранните инвестиции в недвижими имоти в България. Нашето адвокатско дружество има значителен опит в тази област и е в състояние да отговори адекватно на изискванията на нарастващия брой от чуждестранни и местни инвеститори, както и на предизвикателствата при големи строителни и инфраструктурни проекти.

Лазарков и партньори осигуряват пълна гама от услуги на местни и чуждестранни клиенти. Работим в сътрудничество с две агенции за недвижими имоти, което ни позволява да осигурим пълно обслужване на клиенти в сферата на недвижимите имоти.

 

Сфери на дейност:

 • Избор на подходящи недвижими имоти по предварително зададени критерии.
 • Преговори и представителство.
 • Разследване на правата на собственост и възможни тежести на недвижимите имоти.
 • Данъчни и други консултации, по отношение на придобиването на недвижими имоти.
 • Получаване на банкови кредити за закупуване на недвижими имоти и консултации при ипотеки.
 • Изготвяне на всички правни документи за придобиване на недвижими имоти (предварителен договор, нотариален акт и др.).
 • Ипотеки и залози (залог на търговски предприятия, ценни книжа, вземания, ипотека на недвижими имоти).
 • Развитие на собствеността, получаване на необходимите разрешения за изграждане, отношения с държавни органи, инфраструктура и компании за комунални услуги, изготвяне на договори за строителство, продажба и лизингови договори, или други договори за използване на търговски имоти.
 • Създаване на местни дружества със специална цел.
 • Наеми и лизинг (оперативен или финансов) на недвижими имоти, оборудване и т.н.
 • Инфраструктурни проекти – консултации относно правната рамка, съдействие по време на изпълнението на проекта, водене на преговори и изготвяне на документите по сделката, преговорите с публичните власти.
 • Имотни съдебни спорове, включително и обработка на реституционни искове.

Контакт с Лазарков и партньори