Телекомуникации, медии, развлечения

telecommunication poles on the background of sunset

Александър Лазарков, като предишен член на адвокатския екип в Tералекс Консулт, се гордее, че е един от водещите български адвокати в областта на медийното право. През годините на успешни практики, той е член на адвокатския екип, който представлява и консултира повече от 20 телевизионни и радио оператори, във всички аспекти на тяхната дейност – от получаване лиценз, чрез изготвяне на всички необходими договори, до представителство в съда по спорни въпроси с регулативните органи.

 

Описание на услугите в областта на медийното право

Адвокатско дружество Лазарков и партньори предоставя правна помощ по всички аспекти, свързани с медийни и телекомуникационни проекти, включително:

  • Консултации относно законодателството и регулаторния режим за далекосъобщения, радио и телевизионно разпръскване.
  • Получаване на телекомуникационни и излъчвателни лицензи, включително и участия в конкурси и търгове.
  • Изготвяне на всички договори, свързани с правене на бизнес като телевизионен или радио излъчвател или предоставяне на далекосъобщителни услуги – спонсорство и реклама, производство и съвместно производство, договори за авторско право, общи условия на телекомуникационни оператори и др.
  • Представителство пред органите на местната власт – Съвета за електронни медии и Комитета по далекосъобщенията.
  • Разрешаване на спорове и съдебни дела.

Контакт с Лазарков и партньори