Данъци

financiers consider taxes with two laptops

Описание

Лазарков и партньори са специализирани в разрешаване на различни проблеми, свързани с данъчния статут и данъчни задължения на своите клиенти.

 

Сфери на дейност:

  • Данъчно планиране и структуриране.
  • Данъчна регистрация и пререгистрация.
  • Регистрации в съответствие със ЗДДС и Закона за акцизите.
  • Корпоративното и индивидуално данъчно облагане.
  • Представителство пред съответните данъчни власти.
  • Административни и съдебни обжалвания на незаконосъобразни актове на данъчната администрация.

Контакт с Лазарков и партньори