За нас

Law Firm Lazarkov & Popov logo text blue

Нашите юристи

Александър Лазарков - адвокат и управляващ съдружник

Виктор Попов - адвокат и съдружник

Оля Радова - адвокатски сътрудник

corporate law icon
Дата на създаване
projects done icon
Проведени дела
shaking hands icon
Правни партньори
competition icon
Доволни клиенти

Нашите клиенти

СЪГЛАСНО ЧЛ.8 ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА АДВОКАТА, ИМЕНАТА НА КЛИЕНТИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗКРИВАТ.

ПРИ ПОИСКВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ РЕФЕРЕНЦИИ.