Чуждестранни инвестиции

investor with raised hands in front of a business building

Описание

Лазарков и Попов осигуряват всестранно правно обслужване, свързано с правене на бизнес в България – от предварителното проучване до изпълнението на проекта:

  • Събиране на първоначална информация във връзка с инвестициите на клиентите.
  • Правни анализи на инвестицията.
  • Получаване на съответните лицензи и разрешителни.
  • Представителство пред местните органи и трети лица.
  • Специална инвестиционна цел.
  • Консултации относно данъци, конкуренция, заетост и др.
  • Представителство в съдебни и административни процедури.

Контакт с Лазарков и Попов