Интелектуална собственост

interior in large library

Описание

Нашето адвокатско дружество предлага много широка гама от правни услуги в областта на защита на интелектуалната собственост, включително:

  • Консултации.
  • Регистрации на търговски марки и патенти, полезни модели и промишлен дизайн.
  • Лицензионни споразумения и други споразумения свързани с интелектуалната собственост.
  • Авторското право и сродните му права.
  • Създаването и регистрацията на организации за колективно управление на авторските права и сродните му права.
  • Съдебно представителство и спорове за авторски права.
  • Граждански, административни или наказателни действия срещу нарушителите авторското право.

Контакт с Лазарков и партньори