Банково дело и финанси

100-US dollar banknote

Описание

В областта на банкирането и финансите Лазарков и партньори предоставят богат набор от специфични услуги, които включват:

 • Създаване и лицензиране на банки.
 • Банкови сливания.
 • Банкови операции и конкретни договори.
 • Банкова несъстоятелност.
 • Корпоративно финансиране.
 • Създаване и лицензиране на инвестиционни фондове.
 • Кредитни и гаранционни схеми.
 • Преструктуриране и разсрочване на дългове.
 • Проектно финансиране.
 • Обезпечения на ипотеки.
 • Валутни разпоредби.

Контакт с Лазарков и партньори