Александър Лазарков

Alexander Lazarkov - Attorney at Law
Александър Лазарков
адвокат и управляващ съдружник
Връзка с мен

Професионално развитие като адвокат

• Арбитър към Арбитражния съд към Европейския институт за медиация и арбитраж (от 2014 г.)

• Основател на Лазарков Консулт (от 2008 г.)

• Юридически съветник на Българската федерация по бокс (2005 г.)

• Юридически съветник по проект на ЕС към Министерството на младежта и спорта (2005 г.)

• Заместник председател на СД на Атикороза (2004 - 2005 г.)

• Адвокат в Тералекс Консулт (2004 - 2007 г.)

• Адвокат - САК (от 2004 г.)

• Софийски градски съд – Стажант (2003 г.)

Специалности

• Гражданско право

• Търговско право

• Банково право и финанси

• Недвижими имоти

• Реституция

• Земеделски земи

• Административно право

• Наказателно право

• Арбитраж

• Застрахователно право

• Конкурентно право

• Преговори

• Извънсъдебни споразумения

• Трудово право

Образование

• СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет (Магистър по право, 2004)

• СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, Тифлопедагогика (Магистър, 1996)

Езици

• Английски

• Руски