Александър Лазарков

Alexander Lazarkov - Attorney at Law
Александър Лазарков
адвокат и управляващ съдружник
Връзка с мен

Професионално развитие като адвокат

• Софийски градски съд – Стажант (2003);
• Адвокат – САК (от 2004);
• Адвокат в Тералекс Консулт (2004 – 2007);
• Заместник председател на СД на Атикороза (2004-2005);
• Юридически съветник по проект на ЕС към Министерството на младежта и спорта (2005);
• Юридически съветник на Българската Федерация по Бокс (2005);
• Основател на Лазарков Консулт (от 2008);
• Арбитър към Арбитражния съд към Европейския институт за медиация и арбитраж (от 2014);Образование


2004

СУ „Св.Климент Охридски“, Юридически факултет (Магистър по право, 2004)


1996

СУ „Св.Климент Охридски“, ФНПП, Тифлопедагогика (Магистър, 1996)

Езици

• Английски
• Руски

Член на

Софийска адвокатска колегия
Софийска адвокатска колегия лого