Мелинда Шумарска

Специалности

• Гражданско право

• Търговско право

• Банково право

• Административно право

• Трудово право

• Недвижими имоти

Образование

• 2015, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Юридически факултет (Магистър по право)

• СУ „Св. Климент Охридски“, Химически факултет (Аналитична химия)

• Институт по индустриални отношения и мениджмънт - специалност Икономика и мениджмънт