Оля Радова

Olya Radova Administrative Secretary colour portrait
Оля Радова
адвокатски сътрудник
Връзка с мен

Професионално развитие като юрист

• Югозападен университет – студент (випуск 2018 – 2023);
• Административен секретар в адвокатско дружество Лазарков и Попов – (от 2013);
• Адвокатски сътрудник в адвокатско дружество Лазарков и Попов – (от 2019);


Езици


• Руски
• Турски
• Английски

Образование


2000

СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ Тюркология