Оля Радова

Olya Radova Administrative Secretary colour portrait
Оля Радова
адвокатски сътрудник
Връзка с мен

Професионално развитие като юрист

• Югозападен университет - студент (випуск 2018 - 2023 г.)

• Административен секретар в адвокатско дружество Лазарков и партньори (от 2013 г.)

• Адвокатски сътрудник в адвокатско дружество Лазарков и партньори (от 2019 г.)

Езици

• Руски

• Турски

• Английски

Образование

• 2000, СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ Тюркология